MENY

logo_hakalle_web.png

    

søndagsope

Så langt vi får bemanning, held vi ope søndagar no i haust.

Grunna kostnadskrevande covid-19 tiltak, har vi begrensa opning til kun søndagar. Dette fordi det er den dagen vi har mest gjestar.

Vi tek som vanleg imot grupper utanom opningstid.

 
Ⓒ Hakallegarden 2015 Design & CMS: Osberget AS